Natuurkundig Gezelschap te Utrecht

Opgericht in

1777

Utrecht, november 2021

Beste leden van het NGU,
 
Het is al een tijd geleden en een andere wereld, sinds we vanwege het oprukken van het COVID-19 virus in Nederland de lezingen van het Gezelschap hebben moeten opschorten. 
Onze hoop dat dit voor enkele maanden zou zijn, is niet echt uitgekomen. Dat is jammer, maar gezien de omstandigheden niet te voorkomen. 
Inmiddels is de situatie in het land en op de Universiteit enigszins verbeterd.
Tegelijkertijd heeft de Universiteit aangegeven, dat ze het het organiseren van evenementen op de Universiteit voorlopig alleen wil toestaan onder strikte voorwaarden. 
Het organiseren van lezingen, waarbij ook nog een groot deel van de doelgroep kwetsbaar is voor het virus, is daarmee uitgesloten.

Het bestuur heeft overwogen om lezingen online aan te bieden, maar we erkennen het grote sociale belang van de lezingen en zien in online lezingen dat element niet tot zijn recht komen.
 
Zodra de Universiteit het organiseren van lezingen weer toestaat, en het bestuur overtuigd is dat we deze lezingen onder verantwoordelijke omstandigheden kunnen houden, zullen we dit weer oppakken.
 
We onderzoeken de mogelijkheid om in het voorjaar van 2022 enige lezingen te organiseren..  
 
Namens het bestuur, Peter van der StratenAgenda


In verband met de corona-crisis hebben wij besloten de vergaderingen voorlopig af te gelasten.

Problemen met bezorging papieren convocatie

Vanwege oplopende wachttijden voor zowel het drukken als het bezorgen van de papieren convocatie, is het de afgelopen tijd helaas vaak voorgekomen dat deze te laat of zelfs helemaal niet bij de leden is bezorgd. Wij doen uiteraard ons uiterste best om dit te voorkomen.

U kunt er voor kiezen om de convocaties voortaan per e-mail te ontvangen. Dat kunt u aangeven via de ledenportal, of door ons een mail te sturen.

Privacy bij het NG

In ons privacybeleid kunt u lezen welke gegevens het Gezelschap vastlegt, en hoe deze worden gebruikt.

Toegankelijkheid gebouwen

De lezingen van het Gezelschap vinden plaats in het Koningsbergergebouw, dat achter het Minnaertgebouw ligt.
Het gebouw is toegankelijk via de ingang aan de Budapestlaan. Voor parkeren kunt u terecht op de parkeerterreinen naast het Wiskundegebouw of tegenover het Minnaertgebouw.
Kijk hier voor een uitgebreidere beschrijving.

Sterrenkundige Kring Minnaert

Tweemaal per jaar organiseren wij een lezing in samenwerking met de Kring Minnaert.  Bezoek ook eens een lezing van de Kring!  Kijk hier voor meer informatie.

Het Natuurkundig Gezelschap is een vereniging die tot doel heeft ‘de belangstelling in de studie der natuurkunde en haar historie te bevorderen’.

Jaarprogramma

De belangrijkste activiteit van het Natuurkundig Gezelschap bestaat uit een programma van maandelijkse bijeenkomsten, elk over een actueel onderwerp uit de natuurkunde of een aanverwant gebied.

Het Gezelschap vraagt toonaangevende onderzoekers over hun vak te vertellen. De opzet daarbij is dat de voordrachten niet specialistisch zijn maar door studenten, leraren en leden die in geheel andere gebieden werkzaam zijn, goed gevolgd kunnen worden.

Twee keer per jaar is er een bijeenkomst in samenwerking met de Sterrenkundige Kring Minnaert, de Utrechtse afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde.

De bijeenkomsten vinden altijd plaats in het Fysicacomplex.

Excursie

Het Natuurkundig Gezelschap organiseert jaarlijks een excursie. Meestal is dat een bezoek aan een laboratorium, instituut of bedrijf. De leden kunnen zich vóór de excursie aanmelden. De belangstelling is soms te groot. Dan wordt door loting beslist wie er mee kunnen.

De afgelopen jaren voerde de excursie naar museum Boerhaave in Leiden, SRON in Utrecht, TNO Defensie en Veiligheid in Soesterberg, ESA/ESTEC en Space Expo in Noordwijk, het KNMI in De Bilt, en Philips Lighting in Roosendaal.

Lid worden

Lid worden kan iedereen die belangstelling heeft voor de natuurkunde. De contributie bedraagt 5, per jaar. Wie belangstelling heeft om lid te worden kan contact opnemen met
Science.NatuurkundigGezelschap@uu.nl

Het Natuurkundig Gezelschap telt momenteel circa achthonderd leden.

Geschiedenis

Wie meer wil weten over de geschiedenis van het het Gezelschap leze in het Jubileumboek NG 200 het artikel van mevr.dr. J.G. Cittert van Eymers, erelid van ons Gezelschap.