Natuurkundig Gezelschap te Utrecht

Opgericht in

1777


Agenda


In verband met de corona-crisis hebben wij besloten de vergaderingen van 7 april en 12 mei af te gelasten.

Wij zoeken nog naar een mogelijkheid om in juni een bijeenkomst te organiseren.

Problemen met bezorging papieren convocatie

Vanwege oplopende wachttijden voor zowel het drukken als het bezorgen van de papieren convocatie, is het de afgelopen tijd helaas vaak voorgekomen dat deze te laat of zelfs helemaal niet bij de leden is bezorgd. Wij doen uiteraard ons uiterste best om dit te voorkomen.

U kunt er voor kiezen om de convocaties voortaan per e-mail te ontvangen. Dat kunt u aangeven via de ledenportal, of door ons een mail te sturen.

Privacy bij het NG

In ons privacybeleid kunt u lezen welke gegevens het Gezelschap vastlegt, en hoe deze worden gebruikt.

Toegankelijkheid gebouwen

De lezingen van het Gezelschap vinden plaats in het Koningsbergergebouw, dat achter het Minnaertgebouw ligt.
Het gebouw is toegankelijk via de ingang aan de Budapestlaan. Voor parkeren kunt u terecht op de parkeerterreinen naast het Wiskundegebouw of tegenover het Minnaertgebouw.
Kijk hier voor een uitgebreidere beschrijving.

Ledenportal

Via de ledenportal kunnen leden van het NG hun adresgegevens bijhouden, en aangeven hoe zij hun convocaties willen ontvangen.

Ga naar de portal >>>

Beschikt u niet (meer) over uw logingegevens? Neem dan contact op via Science.NatuurkundigGezelschap
@uu.nl

Sterrenkundige Kring Minnaert

Tweemaal per jaar organiseren wij een lezing in samenwerking met de Kring Minnaert.  Bezoek ook eens een lezing van de Kring!  Kijk hier voor meer informatie.

Het Natuurkundig Gezelschap is een vereniging die tot doel heeft ‘de belangstelling in de studie der natuurkunde en haar historie te bevorderen’.

Jaarprogramma

De belangrijkste activiteit van het Natuurkundig Gezelschap bestaat uit een programma van maandelijkse bijeenkomsten, elk over een actueel onderwerp uit de natuurkunde of een aanverwant gebied.

Het Gezelschap vraagt toonaangevende onderzoekers over hun vak te vertellen. De opzet daarbij is dat de voordrachten niet specialistisch zijn maar door studenten, leraren en leden die in geheel andere gebieden werkzaam zijn, goed gevolgd kunnen worden.

Twee keer per jaar is er een bijeenkomst in samenwerking met de Sterrenkundige Kring Minnaert, de Utrechtse afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde.

De bijeenkomsten vinden altijd plaats in het Fysicacomplex.

Excursie

Het Natuurkundig Gezelschap organiseert jaarlijks een excursie. Meestal is dat een bezoek aan een laboratorium, instituut of bedrijf. De leden kunnen zich vóór de excursie aanmelden. De belangstelling is soms te groot. Dan wordt door loting beslist wie er mee kunnen.

De afgelopen jaren voerde de excursie naar museum Boerhaave in Leiden, SRON in Utrecht, TNO Defensie en Veiligheid in Soesterberg, ESA/ESTEC en Space Expo in Noordwijk, het KNMI in De Bilt, en Philips Lighting in Roosendaal.

Lid worden

Lid worden kan iedereen die belangstelling heeft voor de natuurkunde. De contributie bedraagt €5,– per jaar. Wie belangstelling heeft om lid te worden kan gebruik maken van het webformulier of contact opnemen met één van de bestuursleden.

Het Natuurkundig Gezelschap telt momenteel circa achthonderd leden.

Geschiedenis

Wie meer wil weten over de geschiedenis van het het Gezelschap leze in het Jubileumboek NG 200 het artikel van mevr.dr. J.G. Cittert van Eymers, erelid van ons Gezelschap.