Natuurkundig Gezelschap te Utrecht

Privacybeleid

Home


Het Natuurkundig Gezelschap registreert een aantal gegevens van de leden.

Gegevens van de leden worden uitsluitend gebruikt voor communicatie van het Gezelschap aan de leden en voor de eigen administratie van het Gezelschap.

Gegevens van leden worden onder geen beding verstrekt aan derden.

Leden kunnen te allen tijde inzage krijgen in en aanpassingen (laten) doen aan hun eigen gegevens, bijvoorbeeld via de ledenportal van het Gezelschap.

Gegevens kunnen desgevraagd verwijderd worden, maar ten minste de naam- en adresgegevens zijn nodig voor de administratie, en, wanneer u een machtiging heeft afgegeven, ook het banknummer.

Voor vragen over (het gebruik van) persoonsgegevens bij het Natuurkundig Gezelschap kunt u contact opnemen met Science.NatuurkundigGezelschap@uu.nl

Dit privacybeleid is ook beschikbaar in PDF-vorm.


Home