De Wetten
§ 1. Hoofddoel des Gezelschaps
§ 2. Eigendom en gebruik der werktuigen
§ 3. Van de Leden
§ 4. Van het Bestuur
§ 5. Van den Voorzitter
§ 6. Van den Secretaris en den Penningmeester
§ 7. Algemene Vergaderingen
§ 8. Buitengewone Vergaderingen
§ 9. Bijzondere Leerstoel
§ 10. Verandering der Wetten
Natuurkundig Gezelschap te Utrecht

Wetten

Home

Op 21 december 1979 werd ten overstaan van notaris A.L.M. Soons te Utrecht een notariŽle acte verleden, waarin opgenomen de op 13 november 1979 gewijzigde en in zijn geheel opnieuw vastgestelde wetten van de in 1777 opgerichte vereniging
"Het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht"

De volledige tekst van de afzonderlijke paragrafen is te vinden via nevenstaande verwijzingen.

Home