Natuurkundig Gezelschap te Utrecht

§ 2.
Eigendom en gebruik der werktuigen

Wetten | Home

Artikel 3.
De natuurkundige instrumenten, welke het Gezelschap, bezat werden in achtienhonderd negen en tachtig afgestaan aan de Utrechtse Universiteit, echter onder voorwaarde dat onder meer "de lokalen van het Physisch Laboratorium" en de "hulpmiddelen" ter beschikking zouden blijven van het Gezelschap op dezelfde wijze als in de overeenkomst tussen het Gezelschap en het College van Curatoren van de Utrechtse Universiteit in achtienhonderdtien bepaald is. Dient tengevolge is het Gezelschap geen huur verschuldigd voor de zaal en de daarin gewoonlijk aanwezige hulpmiddelen voor de bijeenkomsten in het laboratorium.

Terug naar de Wetten | Home