Natuurkundig Gezelschap te Utrecht

Jaarprogramma 2007-2008

Home


Dinsdag 2 oktober 2007 (samen met de Minnaert-kring):
dr. R. Koop (NIVR, Delft)
Zwaartekrachtsatellieten voor ijsafsmelting en zeespiegel

Dinsdag 6 november 2007:
prof.dr. H.C. Gerritsen (Moleculaire Biofysica, UU)
Niet-lineaire microscopie aan biologische weefsels

Vrijdag 30 november 2007:
Excursie naar het Kavli Institute of Nanoscience in Delft

Dinsdag 11 december 2007:
prof.dr. T. Peitzmann (Sub-Atomic Physics, UU)
De slavernij van de quarks

Dinsdag 8 januari 2008:
dr. E.W.L. Jansen (Hart Long Centrum Utrecht, UMC)
Een eenvoudige connector in het hart

Dinsdag 5 februari 2008 (samen met de Minnaert-kring):
prof.dr. A. Achúcarro (Instituut-Lorentz for Theoretical Physics, Universiteit Leiden)
Cosmology with strings attached

Dinsdag 4 maart 2008:
prof.dr. A. Polman (Photonic Materials Group, AMOLF, Amsterdam)
Plasmonica: optica op de nanoschaal

Dinsdag 1 april 2008:
prof.dr. J. Zaanen (Instituut-Lorentz for Theoretical Physics, Universiteit Leiden)
Quantum Kritikaliteit: de natuurkunde van de on-deeltjes

Dinsdag 6 mei 2008:
prof.dr. W.K. Kegel  (Van ‘t Hoff Laboratorium, Debye Instituut, UU)
Zelf-ordenende systemen


Home