Natuurkundig Gezelschap te Utrecht

Jaarprogramma 2001-2002

Home


Dinsdag 9 oktober 2001
Dr. H.F. Henrichs (UvA, Amsterdam)
Mars dichtbij met de Global Surveyor

Dinsdag 6 november 2001
Prof. dr. R.H. Dijkgraaf (UvA, Amsterdam)
Einsteins droom en de wiskundige werkelijkheid

Dinsdag 11 december 2001
Prof. dr. G.J.M. Meijer (FOM, Instituut voor Plasmafysica, Rijnhuizen, Nieuwegein)
Koude Moleculen 

Dinsdag 15 januari 2002
Prof. dr. A. Polman (AMOLF, Amsterdam)
Fotonische kristallen: ultieme controle over fotonen voor het internet van de toekomst

Dinsdag 12 februari 2002
Prof. dr. W.P.M. de Ruijter (UU, IMAU)
Een gevoelige schakel in de mondiale oceaancirculatie rond Zuid-Afrika

Dinsdag 12 maart 2002
Prof. ir. C.J.M. Weeber (TU, Delft)
Torens blijven aantrekken: Het ontwerpen en bouwen van megatorens

Dinsdag 9 april 2002
Prof. dr.ir. B.M ter Haar Romeny (TU, Eindhoven)
Biologische inspiratie voor algoritmes voor medische beeldverwerking

Dinsdag 14 mei 2002
Prof. dr. H.F. Lekkerkerker (UU)
Entropy engineering: kristal en vloeibare-kristal faseovergangen in collo´dale suspensies van bollen, staven en platen

Vrijdag 28 juni 2002
Excursie naar Philips Lighting te Roosendaal


Home