Natuurkundig Gezelschap te Utrecht

Sterrenkundige Kring Minnaert Utrecht

Home


De Sterrenkundige Kring Minnaert, opgericht in 1934, is de Utrechtse afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde KNVWS.  De Kring Minnaert organiseert jaarlijks een aantal lezingen, waarvan twee in samenwerking met het Natuurkundig Gezelschap.  Deze lezingen vinden meestal plaats in de Sonnenborgh, museum & sterrenwacht.  De lezingen beginnen steeds om 20.00 uur, zijn vrij toegankelijk, en aanmelden is niet nodig.

Voor meer informatie over het programma en andere activiteiten van de Kring Minnaert, zie de website www.kringminnaert.nl .


Home