Natuurkundig Gezelschap te Utrecht

Administratie en contact

Home


Problemen met postverzending (najaar 2019)

Vanwege oplopende wachttijden voor zowel het drukken als het bezorgen van de papieren convocatie, is het de afgelopen tijd helaas vaak voorgekomen dat deze te laat of zelfs helemaal niet bij de leden kwam. Wij doen uiteraard ons uiterste best om dit te voorkomen.

U kunt er voor kiezen om de convocaties voortaan per e-mail te ontvangen.
Dat kunt u aangeven via de ledenportal, of door een mail te sturen aan
Science.NatuurkundigGezelschap@uu.nl.

Contactgegevens

De administratie van het Gezelschap is te bereiken op:

Telefoon 030 253.3302
Postbus 80.000 3508 TA Utrecht
Bezoekadres Ornsteinlaboratorium, kamer 2.63, 3584 CC, Utrecht

Gironummer NL76 INGB 0000 6252 72

Aanmelding voor lidmaatschap, adreswijziging, aanvragen kaart voor automatische incasso e.d. kan desgewenst per e-mail naar Science.NatuurkundigGezelschap@uu.nl


Home