Natuurkundig Gezelschap te Utrecht

Jaarprogramma 2008-2009

Home


Locatie van de bijeenkomsten
Met ingang van oktober 2008 vinden de lezingen van het Gezelschap plaats in
zaal 208 van het Minnaertgebouw, ook wel aangeduid als de Zonnezaal.
Deze zaal is te bereiken via de ingang van het Buys Ballot Laboratorium aan het Princetonplein. U kunt geen gebruik maken van de ingang van het gebouw Aardwetenschappen.

Dinsdag 30 september 2008:
Excursie naar het FOM-Instituut voor Plasmafysica, Rijnhuizen

Dinsdag 7 oktober 2008:
dr. R.A. Duine (ITF, UU)
Spintronica: van lading naar spin

Dinsdag 4 november 2008:
prof.dr.ir. D. van de Meent (RIVM / RUN)
Nanodeeltjes: nieuwe stoffen, nieuwe risico’s?

Dinsdag 9 december 2008:
prof.dr. E.L.M.P. Laenen (ITF, UU)
Natuurkunde met de Large Hadron Collider

Dinsdag 6 januari 2009:
Dr. Y. Knops (ASML Veldhoven)
De technische uitdagingen van immersie voor lithografie machines van ASML

Dinsdag 3 februari 2009:
dr. F. Klijn (WL | Delft Hydraulics)
Overstromingsrisico’s in Nederland: over kleine kansen en grote gevolgen

Dinsdag 3 maart 2009:
prof.dr. A. de Koter (SI ‘Anton Pannekoek’, UvA / SIU, UU)
De zwaarste sterren

Dinsdag 7 april 2009:
dr. D.G.A.L. Aarts (Oxford)
Colloidal interfaces in confinement

Dinsdag 12 mei 2009:
dr. J.A.E.F. van Dongen (IGG, UU / Einstein Papers, Caltech)
Einstein, wetenschappelijk dadaisme en de anti-relativistische b.v.: natuurkunde in de Weimar republiek


Home