Natuurkundig Gezelschap te Utrecht

Jaarprogramma 2006-2007

Home


Dinsdag 3 oktober 2006 (met Minnaert-Kring):
prof.dr. H.E. de Swart (Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek IMAU, UU)
De fysica van getijden, dichtheidsstromingen en sedimenttransport in estuaria

Dinsdag 7 november 2006:
prof.dr. C.G. de Kruif (NIZO Food Research en Van ‘t Hoff laboratorium UU)
Melk, een systeem van harde bollen en micro-gelen
De collo´d chemie van kaas en yoghurt maken

Dinsdag 12 december 2006 (met studievereniging A-Eskwadraat):
prof.dr.ir. J.C. Maan (High Field Magnet Laboratory, Radboud Universiteit Nijmegen)
Mirakels met Magneten

Dinsdag 9 januari 2007 (met Minnaert-Kring):
prof.dr. C.U. Keller (Sterrenkundig Instituut Utrecht SIU, UU)
Space Weather

Dinsdag 6 februari 2007:
prof.dr. R. Loll (Instituut Theoretische Fysica, UU)
Quantum Structure of Spacetime: a Sneak Preview

Dinsdag 6 maart 2007:
prof.dr. E.F. van Dishoeck (Sterrewacht, Universiteit Leiden)
Van moleculen tot planeten

Dinsdag 3 april 2007:
prof.dr.ir. M.A. Viergever (Image Sciences Institute, UMC/UU)
Pattern Recognition and Image Analysis for Medical Research, Diagnosis and Intervention

Dinsdag 8 mei 2007:
prof.dr.ir. W. van de Water (Fluid Dynamics Laboratory, TU/e)
Meerijden in de achtbaan van turbulentie


Home