Natuurkundig Gezelschap te Utrecht

Het bestuur van het Gezelschap

Home


Samenstelling september 2015

Prof.dr. P. van der Straten (voorzitter)

Science.Natuurkundiggezelschap@uu.nl (secretariaat)

R.A. Ruules, B.Sc. (penningmeester)

Prof.dr. R.A. Duine


Home