WONDER - Wiskunde Onderzoekschool Nederland - The Dutch Research School in Mathematics


wonder logo


 

 

 

 

 

 

 

 

Op advies van het Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde heeft het Bestuur van Wonder/MasterMath in de vergadering van 15 mei 2017 besloten om de taken en activiteiten van onderzoekschool Wonder op te nemen in MasterMath en Platform Wiskunde Nederland, en hiermee wordt Wonder opgeheven. Door het uitgebreide onderwijspalet van MasterMath en de concentratie van onderzoek binnen de Wiskunde clusters, is de noodzaak van een aparte onderzoekschool wiskunde in de laatste jaren minder geworden.

Afspraken voor de continuering van het werk van Wonder zijn:

        • Onderwijs voor promovendi (“Wonder vakken”) wordt voortaan direct door MasterMath in overleg met de Wiskunde Clusters georganiseerd.

        • Alle al gemaakte afspraken voor financiering van workshops, conferenties, en dergelijke activiteiten worden nog door Wonder gehonoreerd.

        • Alle nieuwe aanvragen voor subsidies voor workshops e.d. voor promovendi dienen voortaan te worden aangevraagd bij de directeur van PWN.

        • De Stieltjesprijs Commissie wordt voortaan ingesteld door het PWN-bestuur en rapporteert jaarlijks aan de directeur van PWN.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Jason Frank (directeur WONDER)

Wil Schilders (directeur PWN): w.h.a.schilders@TUE.nl
Lenny Taelman (voorzitter regieorgaan Mastermath): Lenny.Taelman@gmail.com
Cor Kraaikamp (directeur Mastermath): C.Kraaikamp@tudelft.nl