Natuurkundig Gezelschap te Utrecht

Jaarprogramma 2010-2011 | Vorige lezing | Volgende lezing | Home


Dinsdag 11 januari 2011, in samenwerking met de Minnaert-kring
Prof.dr. E.P. Verlinde (Institute for Theoretical Physics, Universiteit van Amsterdam)

Een nieuwe visie op zwaartekracht (titel onder voorbehoud)

Newton en Einstein ontwikkelden theorieŽn waarmee de zwaartekracht kan worden beschreven. Erik Verlinde heeft de basis gelegd om zwaartekracht op een nieuwe manier te bekijken. Hij doet dat door de zwaartekracht als een emergent, collectief verschijnsel op te vatten. Hierbij wordt de zwaartekracht behandeld als een thermodynamisch verschijnsel. Volgens Verlinde is de zwaartekracht niet een fundamentele kracht (een van de vier), maar de uitkomst van de manier waarop een hele verzameling deeltjes op elkaar inwerkt. Zwaartekracht als bijeffect dus.

Links:

Jaarprogramma 2010-2011 | Vorige lezing | Volgende lezing | Home


De vergaderingen worden gehouden in zaal 208 (Zonnezaal) of zaal 211 (Planetenzaal) van het Minnaertgebouw, De Uithof (te bereiken via de ingang van het Buys Ballotlaboratorium, Princetonplein 5). De aanvang is telkens om 20.00 uur, de vergaderingen duren inclusief een pauze tot uiterlijk 22.00 uur.